• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Internetová žiacka knižka
   • Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
  • Novinky

    • Gotická cesta na Slovensku
     • Gotická cesta na Slovensku

      1. 7. 2022

      V rámci projektu IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti sa žiaci SPŠS ZAčastnili odbornej exkurzie GOTICKÁ CESTA NA SLOVENSKUv dňoch 21.06.2022 až 24.06.2022.Odborná exkurzia bola zameraná najmä na architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo a významne osobnosti z histórie Slovenska s podporou odborných predmetov ARC, ITV a POS. Cieľom exkurzie bolo oboznámenie sa s pamiatkami rôznych slohov. Exkurzia bola určená pre žiakov ktorí sa v uplynulom akademickom roku zapojili do mimoškolskej činnosti a žiakov prvého ročníka so zameraním staviteľstvo s výborným prospechom.

    • Rodinný dom VELUX 2022
     • Rodinný dom VELUX 2022

      30. 6. 2022

      14. ročník pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo v navrhovaní rodinných domov Študenti SPŠS v Žiline sa v akademickom roku 2021/2022 opäť zapojili do stredoškolskej súťaže organizovanej firmou Velux. Zadaním súťaže bolo vypracovať štúdiu rodinného domu, kde dennésvetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Do celoštátneho kola postúpilo 50 projektov z 10 stredných škôl.

    • Celoštátna prehliadka SOČ
     • Celoštátna prehliadka SOČ

      30. 6. 2022

      Dňa 27.-28.04.2022 sa na pôde Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove konal 44. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Vyhlasovaťeľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným a metodický gestorom suťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Na celoštátnu prehliadku sa zo SPŠS ZA dostali 2 práce žiakov M. Puškár / P. Slivoň a A. Bitarovec v odbore 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn. Všetkým zapojeným riešiteľom ďakujeme za úsilie a cieľavedomú prácu na jednotlivých projektoch.

  • Partneri

   • ŽSK
   • STU SVF Bratislava
   • SVF ŽU v Žiline
   • VŠBanská Ostrava
   • Kros
   • Semmelrock
   • Xella výrobca stavebného materiálu
   • Cech strechárov
   • INGS Softvér pre inžiniersku činnosť
   • Surveye
   • ObšoGeo
   • Geoteam predaj, servis a nájom geodetickej techniky
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •    Strava