• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Internetová žiacka knižka
  • Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
  • Novinky

     • Deň narcisov 18.04.2024

      17. 4. 2024

      Milí rodičia a priatelia našej školy,

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

    • KOŽAZ
     • KOŽAZ

      16. 4. 2024

      1.Termín:

      Dátum: 22.04 – 24.04.2024

      Zraz: 22.04., 07:50 hod. – multifunkčné ihrisko

      Triedy: III.A, III.B

      2.Termín:

      Dátum: 24.04 – 26.04.2024

      Zraz: 24.04., 07:50 hod. – aula školy

      Triedy: III.CD,CT, III.D, III.G

      Cieľ: Prehĺbenie vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti zdravia a civilnej ochrany.

     • Konferencia školských parlamentov

      16. 4. 2024

      Dňa 12.04.2024 sa konala Konferencia školských parlamentov, ktorú organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Náš školský parlament reprezentovali Simona Dibdiaková a Júlia Firicová (III.D).

      Súčasťou konferencie boli prezentácie výstupov malých projektov. Dievčatá prezentovali malý projekt "Teambuilding - Laser game". Zúčastnené školské parlamenty pokrstili manuál "Metodika rozvoja a udržateľnosti školských parlamentov, ako cesty participácie mladých ľudí".

     • Technické zariadenia budov

      9. 4. 2024

      Dňa 05.04.2024 triedy III.B a III.D absolvovali odbornú prednášku na tému "Technické zariadenia budov". Prednášal Ing. Miroslav Bros absolvent SPŠS v Žiline a zároveň produktový manažér spoločnosti WOLF. Ďakujeme za hodnotné informácie, ktoré sa týkali vykurovania, chladenia, vetrania a vzduchotechniky.

  • Partneri

   • ŽSK
   • STU SVF Bratislava
   • SVF ŽU v Žiline
   • VŠBanská Ostrava
   • Kros
   • Semmelrock
   • Xella výrobca stavebného materiálu
   • Cech strechárov
   • INGS Softvér pre inžiniersku činnosť
   • Surveye
   • ObšoGeo
   • Geoteam predaj, servis a nájom geodetickej techniky
   • Komora geodetov a kartografov
   • HSF SYSTEM
   • Slovenská komora stavebných inžinierov
   • Autoškola PRO
   • Strabag
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Video záznamy

       

      

      

  •    Strava

                     

       

              

  • Logo školy