• Vítame Vás na našej webovej stránke. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 50 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí.
   • Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • SPŠS
   • Vítame Vás na našej webovej stránke. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 50 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 22. 5. 2022
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola stavebná
   • spssza@spssza.sk
   • 041/562 13 31
   • Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 010 01 Žilina Slovakia
   • www.spssza.sk
   • riaditeľ školy: jaty@spssza.sk, 041/5621331 zástupcovia riaditeľa školy: 041/5001041, dorovska@spssza.sk, okanikova@spssza.sk, gasperakova@spssza.sk,
   • dudon@spssza.sk
   • 041/5621528
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje